Územný plán obce – zmena rok 2023 grafika

UPNO_Cistopis_Lomnicka_legendaStiahnuť UPNO_Cistopis_Lomnicka_VC2Stiahnuť UPNO_Cistopis_Lomnicka_VC3Stiahnuť UPNO_Cistopis_Lomnicka_VC4Stiahnuť UPNO_Cistopis_Lomnicka_VC5Stiahnuť UPNO_Cistopis_Lomnicka_VC6Stiahnuť UPNO_Cistopis_Lomnicka_VC7Stiahnuť UPNO_Cistopis_Lomnicka_VC8Stiahnuť UPNO_Cistopis_Lomnicka_VC9Stiahnuť ZaD-c.-1_Lomnicka_2_navrhStiahnuť ZaD-c.-1_Lomnicka_3_navrhStiahnuť ZaD-c.-1_Lomnicka_4_navrhStiahnuť ZaD-c.-1_Lomnicka_5_navrhStiahnuť ZaD-c.-1_Lomnicka_6_navrhStiahnuť ZaD-c.-1_Lomnicka_7_navrhStiahnuť ZaD-c.-1_Lomnicka_8_navrhStiahnuť ZaD-c.-1_Lomnicka_9_navrhStiahnuť