ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby „Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička, Zvýšenie kapacity v Materskej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička „ rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-29-12-2023-zverejnenieStiahnuť